Tradice a hodnoty

Tradice a hodnoty

V každém směru: tradice a hodnoty

Jako každá zodpovědná a spolehlivá společnost má i pojišťovací skupina Basler Deutschland své závazné hodnoty. Týkají se nejen naší značky, ale také našeho jednání v rámci celé pojišťovací skupiny. Vážíme si našich klientů, spolupracovníků a prodejních partnerů. K hodnotám pojišťovací skupiny patří i životní prostředí, které mezi nimi zaujímá významné místo.

Pro naši vzájemnou komunikaci máme pevně stanovené zásady jednání, které jsou uplatňované napříč hierarchií firmy mezi všemi zaměstnanci a řídícími pracovníky a které jsou pevně zakotvené v Code of Conduct (Kodex jednání) a ve směrnicích. Jsme spolehliví, féroví a vzájemně komunikujeme na partnerské bázi. Tyto hodnoty jsou základem naší firemní kultury, kde každý jednotlivec přispívá svým dílem k posílení celé společnosti ve prospěch našich zákazníků.

Motto společnosti: Buď spolehlivým a férovým partnerem

 • Rozvíjej a zapojuj sebe a druhé
 • Buď sám sebou a získej si důvěru
 • Vžij se do situace druhého

Pojišťovací skupina Basler přikládá zásadní význam své značce, která se svými téměř 150letými švýcarskými kořeny spojuje spolehlivost, solidnost a tradici.

Hodnoty naší značky

 • inovace
  Důsledně a komplexně se zaměřujeme na naše klienty. 
 • partnerství
  S našimi zaměstnanci, prodejními partnery a klienty jednáme s úctou a jako s rovnocennými partnery. 
 • jistota
  Jistota stojí za každou naší službou a každým naším produktem.
 • síla
  Jsme silným partnerem, na kterého se můžete spolehnout.
 • kompetence
  Rozumíme našemu obchodu, našim zákazníkům a prodejním partnerům.