Bezpečnost a ochrana údajů

Ochrana osobních údajů

Ochrana Vašeho soukromí je při zpracování osobních údajů pro naše společnosti Basler Securitas Versicherungs-Aktiengesellschaft, Basler Lebensversicherungs-AG, Basler Leben AG, Basler Versicherung AG, Basler Sachversicherungs-AG, Basler Financial Services GmbH a Deutscher Ring Bausparkasse AG, dále jen Basler pojišťovny velmi důležitá a proto se drží následujících zásad:

Důvěra a bezpečnost

Basler pojišťovny Vám zajišťují důvěrné a bezpečné zacházení s Vašimi osobními údaji v souladu s ustanoveními německého Spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG), povinnost mlčenlivosti, o které jsou zaměstnanci poučeni, naše bezpečnostní opatření, která odpovídají aktuálnímu technickému stavu, našeho zmocněnce pro ochranu osobních údajů a naší interní revizi, která hlídá dodržování zásad stanovených pro ochranu osobních dat.

Upřímnost ohledně zjišťování a zpracování dat

V případě, že navštívíte naše webové stránky, ukládají naše webové servery standardně Váš internetový protokol, výchozí webovou stránku, z které jste nás navštívili, navštívené webové stránky u nás, dále pak datum a dobu trvání návštěvy. Tyto informace jsou následně použity jen pro interní účely a nemají žádnou osobní podstatu. Na této webové stránce jsou prostřednictvím technologií společnosti etracker GmbH www.etracker.com sbírány a uchovávány údaje pro marketingové zpracování a účely optimalizace. Z těchto dat lze za použití pseudonymu vytvořit profily uživatelů. K tomuto účelu se používají cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou lokálně uloženy na vyrovnávací paměti Vašeho internetového prohlížeče. Cookies umožňují rozpoznání internetového prohlížeče. Údaje získané technologií etracker nejsou použity bez zvláštního souhlasu dotyčné osoby, aby bylo zabráněno osobní identifikaci návštěvníka našich webových stránek a přes nositele pseudonymu nebylo umožněno sloučení s jeho osobními údaji.
Souhlas k získávání a uchovávání údajů je možné kdykoli s budoucí účinností odvolat.

Účel použití Vašich údajů

Vaše osobní údaje budou námi použity jen pro účely, ke kterým nám dáte údaje k dispozici. Kromě toho bychom Vaše data rádi využili, abychom Vás mohli příležitostně informovat o nových produktech, nabízených službách nebo jiných zajímavých možnostech. Samozřejmě můžete kdykoli toto využití Vašich údajů písemně odvolat. Zaručujeme Vám, že Vaše údaje neposkytneme třetím osobám, pouze v tom případě, že budeme k tomu mít zákonnou povinnost nebo nám poskytnete k tomu předtím souhlas.

Vaše práva

Na Vaši žádost, Vám rádi písemně sdělíme, jestli a které osobní údaje o Vás uchováváme. Pokud i přes naši snahu o správnost a aktuálnost dat by byly uchovány chybné informace, budou samozřejmě tyto na základě Vašeho sdělení opraveny.

Riziko přenosu osobních údajů prostřednictvím internetu:

Zohledněte prosím, že internet je celosvětově přístupná síť. Pokud přenášíte Vaše osobní data prostřednictvím internetu, jednáte vždy na své riziko. Vámi přenášené osobní údaje jsou zakódovány, příp. chráněny, pomocí Secure Socket Layer (SSL) s velikostí 128 Bit. Přes rozsáhlá technická a organizační bezpečnostní opatření může dojít ke ztrátě dat nebo k zachycení a/nebo manipulaci údajů nepovolanými osobami. Aby se tomuto zabránilo, provádí Basler pojišťovny v rámci svých internetových stránek vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření. Váš počítač se mezitím nachází mimo kontrolovatelnou bezpečnostní oblast Basler pojišťoven. Vy jako uživatel máte povinnost informovat se o náležitých bezpečnostních zajištěních a provést vhodná opatření.

Zablokování

Basler pojišťovny si vyhrazují právo přerušit přístup k webovým stránkám při zjištění bezpečnostních rizik až do jejich nápravy, ve výjimečných případech na jejich zablokování. Odpovědnost za veškeré škody nebo následné škody vzniklé v důsledku přerušení nebo zablokování je vyloučena.

Kontaktní údaje

Pro zodpovězení dalších otázek se prosím obraťte na našeho zmocněnce pro ochranu osobních údajů, který Vám je také k dispozici v případě poskytnutí informací, přijímání podnětů nebo stížností.

Adresa

Basler Securitas Versicherungs-Aktiengesellschaft
zmocněnec pro ochranu osobních údajů
Herr Kay Bölke
Basler Str. 4
61345 Bad Homburg v.d.H.
Tel.: +49 40 3599 - 3336
Fax: +49 40 3599 – 3799

Vyhláška o ochraně osobních údajů

Tato vyhláška o ochraně osobních údajů se používá pro tyto webové stránky Basler pojišťoven

www.basler.de
www.basler-agenturen.de
www.basec-agenturen.de
www.basler-sicherheitswelt.de
www.basler-mietkaution.de

Naše webové stránky obsahují odkaz na webové stránky jiných nabízejících, na které se tato vyhláška o ochraně osobních údajů nevztahuje.