Právní pokyny

Preambule

Webové stránky www.basler.de jsou internetovým vstupem pro Basler Securitas Versicherungs-Aktiengesellschaft, Basler Lebensversicherungs-AG, Basler Leben AG, Basler Versicherung AG, Basler Sachversicherungs-AG, Basler Financial Services GmbH a Deutscher Ring Bausparkasse AG, které patří ke švýcarské pojišťovací skupině Baloise Group. Webové stránky jsou provozovány společností Basler Securitas Versicherungs-Aktiengesellschaft (dále jen: Basler) a tvořeny různými partnery.
Osoby, které vstoupí na tyto webové stránky a stahují informace, souhlasí s následujícími ustanoveními.
 

Rozsah platnosti

Rozsah platnosti prezentovaných služeb na této webové stránce se může měnit. V souvislosti s tímto neopomeňte prosím sledovat příslušné odkazy jednotlivých webových stránek.
Pokud není stanoveno jinak,

  • platí veškeré informace a funkce k vytvoření nabídky Basler Securitas Versicherungs-Aktiengesellschaft, Basler Versicherung AG ředitelství pro Spolkovou německou Republiku a Basler Leben AG ředitelství pro Spolkovou německou Republiku jen pro osoby a firmy s občanskoprávním bydlištěm / sídlem ve Spolkové německé Republice.
     
  • produkty a informace prezentované na těchto webových stránkách společností Baloise Bank SoBa a Baloise Fund Invest nesměřují svou podnikatelskou činnost Basler Versicherung AG, Basel na osoby s bydlištěm v USA. Zohledněte prosím platná prodejní omezení pro příslušné produkty a služby pro osoby s místem bydliště v jiných zemích.

Tyto webové stránky se nevztahují na osoby, kterým není povolen přístup na základě pro ně platných právních nařízení.

Používání webových stránek

Při tvorbě a provozování webových stránek jsou prováděna náležitá technická a organizační opatření, aby mohlo být zajištěno jejich plynulé provozování. Přesto nelze vyloučit možnosti poruchovosti, jakými jsou např. ztráta nebo poškození údajů, napadení dat virem, přerušení provozování stránek, atd.
Přístup na webové stránky je na vlastní nebezpečí. Basler nepřebírá zejména záruku za funkčnost, resp. za bezchybné fungování webových stránek. Nemůžeme tedy ani zaručit, že webové stránky, resp. příslušný server bude bez virů nebo škodlivých prvků.

Odpovědnost

Vyloučena je každá odpovědnost pro Basler za škody nebo následné škody, které vzniknou vstupem na webové stránky, resp. na jednotlivé části webových stránek nebo jejich používáním (příp. z nemožnosti přístupu nebo používání) nebo spojením (=linking) s jinými webovými stránkami. Basler si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího oznámení zablokovat přístup.

Spolehlivost uveřejněných informací

Basler vynaloží veškeré své úsilí k tomu, aby informace na webových stránkách byly v době zveřejnění správné a aktuální. Přesto nejen Basler ani její smluvní partneři nemohou explicitně ani implicitně zaručit nebo zabezpečit (ani třetím osobám) přesnost, spolehlivost nebo úplnost informací. Basler ani její smluvní partneři neručí za ztráty, které mohou vzniknout na základě špatných, nedostatečných nebo chybějících informací – vzniklé investičními rozhodnutími. Než se rozhodnete pro nějaký produkt nebo službu, seznamte se předtím se smluvními podmínkami a základními právními informacemi (např. prodejními prospekty, výročními zprávami a pololetními výkazy, atd.) nebo si nechte poradit našimi zprostředkovateli, příp. kvalifikovaným odborníkem.

Výhrada provádění změn

Basler si bezpodmínečně vyhrazuje měnit bez předchozího oznámení informace na svých webových stránkách.

Propojení webových stránek

Webové stránky Basler obsahují odkaz na jiné webové stránky. Basler tyto stránky neprověřuje a nepřebírá zodpovědnost za jejich obsah, jejich nabízené produkty, služby nebo jiné nabídky stejně jako za dodržování ustanovení ochrany osobních údajů. Aktivování odkazu je na vlastní riziko.

Copyright

Veškeré prvky webových stránek Basler jsou autorsky chráněny a patří – pokud není explicitně označeno – výhradně společnosti Basler. Snímání, kopírování, ukládání a zpracování obsahu webových stránek zcela nebo jen z části lze provádět výhradně pro soukromou potřebu. Pokud budou reprodukovány části zcela nebo částečně v jakékoli formě – elektronické nebo písemné, je žádoucí výslovné uvedení jména společnosti Basler. Odkazy na autorská práva, značka a jiná právně chráněná označení nesmí být změněny nebo odstraněny. Úplná nebo částečná reprodukce nebo použití pro veřejné nebo komerční účely je bez předchozího písemného souhlasu Basler zakázána. Vyhrazena jsou autorská práva třetích osob.

Prezentované produkty a služby

Přijetí prezentovaných produktů a služeb na webových stránkách Basler jsou výhradou společnosti Basler. Pokud není výslovně stanoveno jinak, vyhrazuje si Basler právo odmítnout návrh bez uvedení důvodu.

Aplikace práva a sídlo soudu

Veškeré právní vztahy, které vyplývají z přístupu na webové stránky Basler, se řídí německým právním zákonem. Výhradním soudem je Bad Homburg v.d.H.