DráčekInvest

DráčekInvest

Využijte tuto šanci a věnujte svému dítěti
finanční základ do dalšího života.

Přehled

DráčekInvest

Pro naše malé klienty s velkými plány do budoucna.

Dětský úsměv je k nezaplacení. Finančně bezstarostný start do období dospělosti je možné zajistit už dnes. Vzdělání, praxe, svatba, první vlastní bydlení nebo mnoho dalších jiných přání – to vše se musí zaplatit! S produktem DráčekInvest významně zjednodušíte plánování budoucnosti Vašeho dítěte. Využijte tuto šanci a věnujte svému dítěti finanční základ do dalšího života.

S produktem DráčekInvest, flexibilním investičním životním pojištěním společnosti Basler Lebensversicherungs-AG, umožníte Vašemu dítěti bezstarostný start do zajištěné budoucnosti! Pojistné produktu DráčekInvest je ukládáno do vybraných investičních fondů renomovaných společností. Tím budete Vy i Vaše dítě profitovat z atraktivních investičních možností!

S investičním životním pojištěním DráčekInvest již dnes finančně zabezpečíte svoje dítě! Nejenže položíte základní kámen pro jeho zajištění na stáří, ale vytvoříte mu tím především finanční základ pro vstup do vlastního života, základ pro budování vlastního majetku a pro plnění vlastních snů. A to nejlepší na tom je, že DráčekInvest je tak flexibilní, že si Vaše dítě může vybrat peníze i před plánovaným ukončením pojistné smlouvy, aby si tím mohlo začít plnit své sny a přání.

Detaily

Pro naše malé klienty s velkými plány do budoucna.

Vaše výhody:

 • Investiční strategie

  Vy rozhodujete, která investiční strategie Vám nejlépe vyhovuje. Na výběr máte různá portfolia. Podle typu investice máte možnost výběru mezi konzervativním, růstovým a třemi dynamickými portfolii. Od měsíčního pojistného 500,– Kč si můžete sestavit individuální portfolio. Za každých 250,– Kč měsíčního pojistného může být zvolen jeden fond. Celkově může být v individuálním výběru fondů zvoleno max. 10 fondů po 10 %. Na výběr máte mimo jiné garantovaný fond s garancí nejvyšší dosáhnuté hodnoty.

 • Možnost rebalancingu – rovnováha pro Vaše úspory ve fondech

  V průběhu času se odlišným vývojem hodnoty majetku ve fondech může přesunout Vámi zvolená investiční strategie. S ročním rebalancingem se majetek investovaný ve fondech přesune tak, aby jeho rozdělení opět odpovídalo Vaší počáteční požadované investiční strategii. Rebalancing si můžete bezplatně uzavřít, popř. vyloučit.

 • Flexibilní program zajištění výnosů

  U smluv s minimálně 10letou pojistnou dobou obdržíte před posledními pěti lety bezplatnou nabídku k zajištění případných kurzovních zisků a přechodu na méně rizikové fondy.

 • Možnost částečné výplaty

  Potřebujete-li neočekávaně finanční prostředky, máte dle pojistných podmínek nárok na částečnou výplatu.

 • Mimořádné vklady

  Kdykoli můžete vložit mimořádné pojistné ve výši minimálně 2.500,– Kč. Poskytnutými mimořádnými pojistnými můžete disponovat již okamžitě po platbě a během celé doby trvání pojistné smlouvy, pokud potřebujete neočekávaně finanční prostředky. V souladu s podmínkami musí být splněny popsané právní požadavky.

 • Přerušení placení pojistného

  Při finančních potížích, např. v případě nezaměstnanosti nebo rodičovské dovolené, si můžete sjednat přerušení placení pojistného až na dobu tří let (nejdříve po třech letech placení pojistného).

 • Možnost vyplácení důchodu

  Při uplynutí nebo výpovědi Vašeho pojištění můžete zvolit namísto jednorázové výplaty pojistného plnění důchodové pojištění s okamžitým zahájením výplaty důchodu.

 • Zajištění placení pojistného

  Jako živitel převezmete placení pojistného za pojištěnou osobu, např. za Vaše dítě, popř. vnouče. Dojde-li během doby placení pojistného k Vašemu úmrtí, převezme Basler Lebensversicherungs-AG dle podmínek placení pojistného.

 • Převzetí pojistné smlouvy

  Jakmile je dítě, pojištěná osoba, plnoleté, může převzít pojištění DráčekInvest jako pojistník.

 • Ukazatel SUN DráčekInvest

Ke stažení

Informace o fondech
V této části internetové stránky máte možnost získat aktuální informace o vývoji našich jednotlivých fondů, investičních balíčků a informace o historii správcovských společností.