OptimalInvest

OptimalInvest

Vybudujte si osobní finanční zázemí
pro svá budoucí přání ...

Přehled

Více flexibility pro Vaše osobní zajištění.
Vaše sny se stanou skutečností!

Cestování, nové auto, byt, krásná zahrada, chalupa ...
Přání pro vlastní budoucnost jsou nekonečná. Zejména když myslíte na dobu svého zaslouženého odpočinku. Aby bylo možné splnit si v důchodu svá přání, je třeba si vybudovat osobní finanční zázemí!

S investičním životním pojištěním OptimalInvest společnosti Basler Lebensversicherungs-AG nastavíte již dnes parametry své finanční budoucnosti! Nevybudujete si pouze základ zajištění na Vaše stáří, ale také základ pro budování majetku před odchodem do důchodu. A to nejlepší na tom je, že OptimalInvest je tak flexibilní, že si můžete vybrat peníze i před plánovaným začátkem svého důchodu a začít si tím plnit své sny a přání.

Detaily

Více flexibility pro Vaše osobní zajištění.
Vaše výhody 

Ukazatel SUN Optimal Invest

 • Investiční strategie

  Vy rozhodujete, která investiční strategie Vám nejlépe vyhovuje. Na výběr máte různá portfolia. Podle typu investice máte možnost výběru mezi konzervativním, růstovým a třemi dynamickými portfolii. Od měsíčního pojistného 500,– Kč si můžete sestavit individuální portfolio. Za každých 250,– Kč měsíčního pojistného může být zvolen jeden fond. Celkově může být v individuálním výběru fondů zvoleno max. 10 fondů po 10 %. Na výběr máte mimo jiné garantovaný fond s garancí nejvyšší dosáhnuté hodnoty.

 • Možnost rebalancingu – rovnováha pro Vaše úspory ve fondech

  V průběhu času se odlišným vývojem hodnoty majetku ve fondech může přesunout Vámi zvolená investiční strategie. S ročním rebalancingem se majetek investovaný ve fondech přesune tak, aby jeho rozdělení opět odpovídalo Vaší počáteční požadované investiční strategii.
  Rebalancing si můžete bezplatně uzavřít, popř. vyloučit.

 • Flexibilní program zajištění výnosů

  U smluv s minimálně 10letou pojistnou dobou obdržíte před posledními pěti lety bezplatnou nabídku k zajištění případných kurzovních zisků a přechodu na méně rizikové fondy.

 • Možnost částečné výplaty

  Potřebujete-li neočekávaně finanční prostředky, máte dle pojistných podmínek nárok na částečnou výplatu.

 • Mimořádné vklady

  Kdykoli můžete vložit mimořádné pojistné ve výši minimálně 2.500,– Kč. Poskytnutými mimořádnými pojistnými můžete disponovat již okamžitě po platbě a během celé doby trvání pojistné smlouvy, pokud potřebujete neočekávaně finanční prostředky. V souladu s podmínkami musí být splněny popsané právní požadavky.

 • Přerušení placení pojistného

  Při finančních potížích, např. v případě nezaměstnanosti nebo rodičovské dovolené, si můžete sjednat přerušení placení pojistného až na dobu tří let (nejdříve po třech letech placení pojistného).

 • Možnost vyplácení důchodu

  Při uplynutí nebo výpovědi Vašeho pojištění můžete zvolit namísto jednorázové výplaty pojistného plnění důchodové pojištění s okamžitým zahájením výplaty důchodu.

 • Pojistná ochrana pro případ smrti

  Pojistná ochrana zcela na míru – Vaše osobní potřeba zaopatření ve třech volitelných variantách: minimální plnění v případě smrti s konstantní, nebo klesající pojistnou částkou, nebo vrácení 100 % uhrazeného pojistného (bez zkoumání zdravotního stavu). Přitom je za pojistnou ochranu pro případ smrti před plánovaným uplynutím pojištění vždy garantováno: přesáhne-li 105 % hodnoty majetku na pojistné smlouvě sjednané minimální plnění v případě smrti, bude vyplacena vyšší částka.

 • Ukazatel SUN Optimal Invest

Ke stažení

Informace o fondech
V této části internetové stránky máte možnost získat aktuální informace o vývoji našich jednotlivých fondů, investičních balíčků a informace o historii správcovských společností.