Úrazové pojištění

Úrazové pojištění


Úrazy se jednoduše stávají - ochraňte se před jejich možnými finančními následky.

Přehled

Aktivně žít, dobře se zajistit

Individuální ochrana před úrazem: čistě soukromá věc!

Užíváte si života a jste hodně aktivní ve svém volném čase? Sportujete? Jste často na cestách, ať už autem, na motorce nebo na kole? Pak jistě víte, že k úrazu může dojít náhle a zpravidla ve chvíli, kdy to budete nejméně očekávat. Ne vždy se bohužel dá předejít těžkým tělesným poškozením, která mohou vést rychle k finančním starostem. Statistika to jasně ukazuje: ve volném čase se stává nejvíce úrazů. Přitom většina lidí ani nemyslí na to, že v současnosti nejsou žádným způsobem finančně zajištěni.
 

Riziko úrazu: finanční následky

Finanční následky úrazu se zpravidla nedají předpokládat. Co se stane například v případě, že už nebudete moci vykonávat své povolání? Kdo bude platit hypotéku a účty, budete-li bez příjmu? Kdo zaplatí přestavbu bytu nebo nové auto, pokud nebudete po úrazu moci dobře chodit? Zajistěte proto sebe i svoji rodinu proti finančním následkům úrazu kdekoli na světě – prostřednictvím úrazového pojištění „all inclusive“.
 

Přehled výhod:

  • Pojistné plnění již od 0,5 % trvalých následků a s progresí až do 650 % pojistné částky
  • Denní odškodné při pobytu v nemocnici (až po dobu tří let), v případě hospitalizace v zahraničí denní odškodné v dvojnásobné výši
  • Denní odškodné v případě všeobecné hospitalizace s pojistným plněním rooming-in pro pojištěné dítě
  • Pojistné plnění pro případ smrti úrazem – při určitých okolnostech (např. nehody při použití veřejných dopravních prostředků) bude vyplaceno dvojnásobné pojistné plnění
  • Okamžité plnění – např. v případě přetržení vazů, popálenin nebo zlomenin
  • Denní odškodné po úrazu za dobu z lékařského hlediska nezbytného léčení
  • Připojištění ZÁKLAD a PRÉMIUM pro případ závažných onemocnění (např. srdeční infarkt, rakovina nebo mozková mrtvice)
  • Denní odškodné při dočasné pracovní neschopnosti
  • 5 % sleva při současném uzavření investičního životního pojištění OptimalInvest
  • 5 % skupinová sleva již od tří pojištěných osob
  • Bezplatné zproštění od placení pojistného pro případ nezaviněné ztráty zaměstnání pojistníka (pro zaměstnance)
  • Pokračování dětského tarifu pro studenty až do dovršení věku 26 let
  • Bezplatné pojištění novorozenců
  • Vrácení pojistného

Detaily

Úrazové pojištění „all inclusive“

Přehled všech variant pojistné ochrany „all inclusive“. S menším rozsahem pojištění byste se již neměli spokojit.

  • Plníme již od 0,5 % trvalých následků a s progresí až do 650 % pojistné částky

    Poskytujeme pojistné plnění již od 0,5 % trvalých následků tělesného nebo duševního poškození. Enormní zvýšení pojistného plnění již od 26 % trvalých následků.

  • Denní odškodné při pobytu v nemocnici následkem úrazu (až po dobu 3 let)

    V případě lékařsky nutné poúrazové hospitalizace v nemocnici bude počínaje dnem přijetí a konče dnem propuštění za každý den pobytu v nemocnici vyplacena sjednaná pojistná částka, a to až po dobu 3 let.

  • Denní odškodné při pobytu v nemocnici následkem úrazu v zahraničí

    V případě hospitalizace v zahraničí se za každý den pobytu v nemocnici vyplácí denní odškodné v dvojnásobné výši.

  • Smrt následkem úrazu

    Dojde-li následkem úrazu do jednoho roku k úmrtí, bude vyplacena sjednaná pojistná částka. V případě definovaných událostí bude vyplaceno dvojnásobné pojistné plnění.

  • Okamžité plnění

    V případě úrazových zranění uvedených v pojistných podmínkách, např. přetržení vazů, popáleniny nebo zlomeniny, bude vyplaceno sjednané okamžité plnění.

  • Denní odškodné po úrazu pro dospělé a děti

    Pokud dojde k úrazu, bude vyplaceno denní odškodné za dobu, která odpovídá průměrné době z lékařského hlediska nezbytného léčení tohoto poškození. Denní odškodné se vyplácí zpětně od prvního dne úrazu, pokud byla překročena karenční doba.

  • Možnost navýšení

    K výše uvedeným bodům (1 – 5) si pojistník může jednou za rok písemně zažádat o navýšení pojistných částek u již sjednaných druhů pojištění, a to bez dalšího prověřování zdravotního stavu. Navýšení je možné provést u každého tarifu zvlášť až o 10 % ze stávající pojistné částky.

  • Denní odškodné při dočasné pracovní neschopnosti pro dospělé

    Pokud následkem úrazu či nemoci není pojištěná osoba schopná vykonávat zaměstnání nebo výdělečnou činnost, vyplatíme sjednané denní odškodné za každý den lékařem uznané pracovní neschopnosti po překročení karenční doby.

  • Závažná onemocnění – pro dospělé a děti

    U diagnózy určitých onemocnění nebo po určitých lékařských zákrocích bude vyplaceno pojistné plnění ve sjednané výši. Pojistné plnění nabízíme ve dvou stupních:
    „Základ“ (12 onemocnění a lékařských zákroků) a „Prémium“ (18 onemocnění a lékařských zákroků).

  • Pojistná ochrana Základ:

    Dětská obrna (poliomyelitida), rakovina, srdeční infarkt, mrtvice, selhání ledvin, slepota, infikování virem HIV – podmíněné zaměstnáním, operace bypassu, infikování virem HIV v důsledku transfuze krve, transplantace některého životně důležitého orgánu, operace srdečních chlopní, operace aorty

  • Pojistná ochrana Prémium:

    Stejný rozsah pojistné ochrany jako u varianty Základ a navíc se pojistná ochrana rozšiřuje o následující onemocnění: hluchota, Creutzfeldt-Jakobova nemoc, roztroušená skleróza, těžké popáleniny, ochrnutí (hemiplegie, paraplegie, tetraplegie), kóma

  • Zproštění od placení pojistného pro případ ztráty zaměstnání

    Úrazové pojištění zahrnuje pro zaměstnance i zproštění od placení pojistného pro případ nezaviněné ztráty zaměstnání, a to bez navýšení pojistného. Pojištěny jsou osoby, které na počátku pojistné ochrany dosáhly min. věku 18 let a ještě nedosáhly věku 55 let. Pojistné plnění je vypláceno maximálně po dobu 12 měsíců.

  • Všeobecná hospitalizace

    V případě lékařsky nutné hospitalizace v nemocnici z důvodu nemoci či následků úrazu bude vyplaceno denní odškodné – a to až po dobu jednoho roku. Včetně možnosti Rooming-in pro pojištěné dítě.

  • Bezplatné pojištění novorozenců

    Dětem pojistníka nebo pojištěné osoby narozeným po uzavření pojistné smlouvy poskytneme bezplatnou pojistnou ochranu pro případ trvalých následků po dobu jednoho roku.

  • Vrácení pojistného

    Vrácení části pojistného za věrnost klienta a bezeškodní průběh pojištění.

  • Pokračování dětského tarifu

    Studenti mají možnost zachovat si ve své pojistné smlouvě dětský tarif až do svých dovršených 26 let.

Progrese

Progrese ... Co to znamená a hlavně, co z toho mám? Vlastně je to jednoduché.

Předpokládejme, že si například při sportu zraníte nejvíce používanou ruku. I po několika operacích zůstane ruka nepohyblivá. Podle oceňovacích tabulek pro zranění končetin jsou trvalé následky 40%.

Bez progrese byste při sjednané částce 100 000 Kč dostali 40 000 Kč. Ale s naší progresí ve výši 650 % Vám bude vyplaceno 150 000 Kč.

Příklad pojistného plnění při 650% progresi
10%   10.000,– Kč
20%   20.000,– Kč
30%   50.000,– Kč
50% 150.000,– Kč
70% 290.000,– Kč
100% 650.000,– Kč

 

Ke stažení

Vaše individuální pojistná ochrana